Informační centrum Baťa

Informační centrum Baťa je součástí Knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Bylo založeno z iniciativy vedení univerzity v prosinci 2008. Přibližuje veřejnosti osobnost Tomáše Bati a všechny aspekty působení firmy Baťa ve Zlíně, v Československu a ve světě od roku 1894 do současnosti.

Kontakt

Informační centrum Baťa
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Knihovna – 4. patro
Nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

Zaměstnanci

O projektu

Projekt webového portálu tomasbata.com vznikl z iniciativy vedení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a realizovala jej univerzitní Knihovna.

Původní verzi webového sídla připravili:

PhDr. Zdeněk Pokluda (příprava obsahu), Mgr. Olga Zbranek Biernátová (redakční spolupráce, příprava webu), Mgr. Šárka Bobková, Mgr. Jarmila Trnčáková, Ing. Jan Kaňka (redakční spolupráce), BcA. Václav Koláček (grafické zpracování), Ing. Ivan Masár (webmaster), Mgr. Jana Tomanová (překlad do angličtiny)

Na redesignu webového sídla v roce 2016 spolupracovali:

PhDr. Zdeněk Pokluda, Mgr. Jan Herman (příprava materiálů a podkladů, aktualizace informací), Mgr. Světlana Hrabinová (příprava a návrh webu, grafické zpracování, UX design), Ing. Petra Holbíková (programování, kódování, realizace webového sídla), Radim Vodička, DiS., Ing. Ivan Masár (technická podpora)

Podpora a partnerská spolupráce

  • Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín (dobové fotografie)
  • Moravský zemský archiv v Brně – pracoviště Zlín
  • Nadace Tomáše Bati Zlín
  • Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
  • Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně