Otázky & odpovědi

Narazili jste při vašem bádání na něco, čím si nejste jistí, nebo potřebujete podrobnější informace? Pracovníci jsou vám k dispozici a můžete se jich prostřednictvím následujícího formuláře zeptat.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  1. První automobil Baťa koupil v roce 1909, byl to ojetý vůz a zanedlouho byl nahrazen – roku 1911 Baťa koupil nový vůz L & K.

  1. Firma Baťa provozovala pro veřejnost ve své režii železnici Otrokovice – Zlín – Vizovice od roku 1931 (akciovou majoritu této železnice měla od roku 1924).

  1. Dobrý den,

   audiokniha Tomáše Bati Úvahy a projevy vznikla v české i anglické jazykové mutaci v roce 2011. V tomto roce byla i umístěna na web tomasbata.com.

 1. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda by šla zakoupit kniha Tomáš Baťa – Život a práce hospodářského buditele

 2. Dobrý den,
  píši bakalářskou práci týkající se Tomáše Bati, a sice: Principy řízení podniku podle Tomáše Bati. Cílem této práce je zjistit, jaké zásady pro řízení firmy používal Tomáš Baťa, jak s ohledem na potřeby zákazníka, tak na finanční stránku podniku. Mohla bych poprosit o doporučení publikace, které by se mohli týkat tohoto tématu? Nebo je možné se s někým spojit, kdo by mi poskytl více informací na toto téma?

 3. Dobrý den, rád bych se Vás zeptat na bližší osudy komunistických představitelů znárodněného podniku Baťa Josefa Kijonky a Ivana Holého.

  1. Dobrý den, po druhé světové válce měli I. Holý a J. Kijonka klíčové postavení v národním podniku Baťa a rozhodující vliv na jeho vývoj. V letech 1945-48 důrazně prosazovali zájmy komunistické strany a snažili se všemožně odstranit vzpomínky na baťovskou éru. Po únoru 1948 oba získali významné pozice náměstků na ministerstvech v Praze. Po několika letech však jejich kariéra skončila. J. Kijonka byl zbaven funkce a skončil v bezvýznamném postavení, I. Holý byl ve zpolitizovaném procesu v roce 1951 odsouzen na 18 let (byl 7 let vězněn, poté r. 1958 zproštěn obvinění a nakonec r. 1963 rehabilitován).

 4. Dobrý den, mohli byste mi poskytnout základní údaje o působení firmy Baťa v Číně a doporučit k tomu základní literaturu?

  1. Dobrý den, v archivních fondech firmy Baťa ve zlínském archivu se nachází statistika, podle níž měla firma Baťa v roce 1939 své prodejny v Šanghaji, Tiencinu, Charbinu, Hong-Kongu. Podle firemních novin již v roce 1928 byl ve Zlíně zaměstnán Číňan Sdjin Wang v exportním oddělení firmy. Z literatury lze doporučit knihu Aleše Skřivana ml., Československý vývoz do Číny 1918-1992, Praha 2009 a brožuru Viléma Veselého, Mladí vpřed!, Zlín 1939. Pro zajímavost lze dodat, že firma Baťa také vydala učebnici čínštiny: Jaroslav Průšek, Učebnice mluvené čínštiny, Zlín 1938.

 5. Dobrý den, zajímaly by mne podmínky, za nichž byly Baťovy lesy převedeny na město Zlín. Kdysi jsem četl, že byly určeny výhradně k rekreaci, sportu a pouze probírkové těžbě.

  1. Dobrý den, město Zlín od zlínského velkostatku koupilo lesy na Tlusté v r. 1927, další lesy od velkostatku koupil r. 1929 Baťův podpůrný fond. Firma Baťa dostala k užívání městské lesy na dobu 99 let za částku 900.000 Kč, avšak musela ponechat obyvatelstvu do lesa volný přístup, zřídit a udržovat pěšinky a cesty, obhospodařovat les lázeňským způsobem, provádět dohled nad chráněním stromů.

 6. Dobrý den,
  nevíte, jestli firma Baťa musela po obsazení jižního Slovenska v roce 1938 Maďarskem přejmenovat své obchody z Baťa na Cikta, nebo byly prodány či zabaveny?

  1. Dobrý den,
   změnu názvu obchodů z Baťa na Cikta způsobily pomnichovské poměry. Firma Baťa tehdy v důsledku změny státních hranic své působení v Maďarsku zastřešila zřízením nové společnosti – Cikta s. s r. o. Komárno.

 7. Dobrý den,
  mohli byste mi doporučit nějakou literaturu a obrazový materiál k vývoji Baťovy reklamní fotografie?

  1. Dobrý den,
   zajímavý článek napsala Monika Oravová, Reklama a propagace firmy Baťa ve Zlíně (1894-1945), Zlínsko od minulosti k současnosti 19/2002, s. 33–78. Využití fotografií u Bati lze pozorovat asi od poloviny 20. let, např. ve firemních novinách a publikacích, např. kniha Anton Cekota, Baťa neue Wege, Brünn-Prag 1928, 142 s.

 8. Dobrý den,
  v literatuře se uvádí, že Tomáš Baťa nebyl při založení podniku v září 1894 plnoletý a proto povolení živnosti bylo napsáno na jeho bratra Antonína. Tomáš se narodil v dubnu 1876, takže v září 1894 měl již 18 let a 5 měsíců, tedy plnoletý měl být.

  1. Dobrý den,
   za Rakouska-Uherska byla plnoletost stanovena na věk 24 let, avšak se souhlasem zákonných zástupů jí bylo možné úředně dosáhnout již dříve. Takto se to stalo i u bratrů Baťových v roce 1892, kdy je otec prohlásil za zletilé. Pro úplnost lze dodat, že v době založení firmy měla nejstarší Anna 22 let, Antonín 20 let a Tomáš Baťa 18 let.

 9. Dobrý den,
  zajímal by mne počáteční kapitál tří sourozenců Baťových při založení podniku v září 1894 – někde se uvádí 800 zlatých, jinde 600 zlatých?

  1. Dobrý den,
   údaje se opravdu liší. Sám Tomáš Baťa uvádí dva údaje: ve vlastním životopise z roku 1909 píše o 600 zlatých, zatímco v knize Úvahy a projevy (1932) částku vyčísluje na 800 zlatých. Situaci by mohla objasnit kniha Františka Hodáče – Tomáš Baťa, život a práce hospodářského buditele, Hodáč velmi dobře znal fakta z Baťova života a na str. 30 své knihy píše, že otec jako dědictví po matce vyplatil jejím čtyřem dětem Anně, Antonínovi, Tomášovi Baťovým a Josefce Bartošové každému 200 zlatých – tj. dohromady 800 zlatých. Nevlastní sestra Josefa Bartošová se však založení nového podniku v září 1894 nezúčastnila a proto je pravděpodobnější údaj o počátečním kapitálu 600 zlatých.