Bibliografie Baťa

Tomáš Baťa se svým působením v hospodářském, sociálním a veřejném životě výrazně prosadil v českém prostředí i v zahraničí. Firma, kterou založil, působí dodnes v mnoha zemích světa.

K osobnosti Tomáše Bati, k činnosti jeho spolupracovníků a nástupců, i k rozvětvenému působení baťovských podniků v Česku i ve světě se vztahuje množství publikací.

Evidujeme více než 1 600 titulů knih, brožur, článků a dalších textů ve více než dvaceti jazycích.

Zvolte si typ publikace, který vás nejvíce zajímá, nebo si konkrétní titul přímo vyhledejte.

Všechny publikace 189 Diplomové práce 179 Diplomové práce UTB 10
Export
Uložit do schránky Moje schránka | 115 / 189 záznamů Zobrazit na stránku >
Název Autor Rok
1. Theoretical part: Zlin in photography of 20th century 2. Practical part: a) Catalogue of products or services: Flower b) Exhibition series: Gottwaldov
Detaily záznamu:Název: 1. Theoretical part: Zlin in photography of 20th century 2. Practical part: a) Catalogue of products or services: Flower b) Exhibition series: Gottwaldov
Autor: Hruška, Ondřej

Místo vydání: Zlín
Nakladatel/vydavatel: Univerzita Tomáše Bati Ve Zlíně, Fakulta Multimediálních Komunikací
Rok vydání: 2010

Počet stran:  
URI záznamu: http://hdl.handle.net/10563/27464
Hruška, Ondřej 2010
A leste de herança moderna: Zlín e Bata na vanguarda de funcionalismo Europeu
Detaily záznamu:Název: A leste de herança moderna: Zlín e Bata na vanguarda de funcionalismo Europeu
Autor: Loureiro, Castanheira António Luís

Místo vydání: Coimbra
Nakladatel/vydavatel: Universidade de Coimbra
Rok vydání: 2009

Počet stran:  
URI záznamu: http://hdl.handle.net/10563/35280
Loureiro, Castanheira António Luís 2009
A Thematic List of the Building Documentation of Bata Company in the Collections of the Moravian Archives in Brno, The State District Archives in Zlín
Detaily záznamu:Název: A Thematic List of the Building Documentation of Bata Company in the Collections of the Moravian Archives in Brno, The State District Archives in Zlín
Autor: Kovaříková, Tereza

Místo vydání: Olomouc
Nakladatel/vydavatel: Univerzita Palackého V Olomouci, Filozofická Fakulta
Rok vydání: 2013

Počet stran:  
URI záznamu: http://hdl.handle.net/10563/27440
Kovaříková, Tereza 2013
Advertisement on the example of the Baťa company in the postwar Czechoslovakia
Detaily záznamu:Název: Advertisement on the example of the Baťa company in the postwar Czechoslovakia
Autor: Veselý, David

Místo vydání: Praha
Nakladatel/vydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Rok vydání: 2012

Počet stran:  
URI záznamu: http://hdl.handle.net/10563/27538
Veselý, David 2012
An Analysis of Bata's System of Corporate Governance for Entrepreneurs and Head Office Employees
Detaily záznamu:Název: An Analysis of Bata's System of Corporate Governance for Entrepreneurs and Head Office Employees
Autor: Košíková, Katarína

Místo vydání: Zlín
Nakladatel/vydavatel: Univerzita Tomáše Bati Ve Zlíně, Fakulta Humanitních Studií
Rok vydání: 2010

Počet stran:  
URI záznamu: http://hdl.handle.net/10563/27462
Košíková, Katarína 2010
An Analysis of International Brand in increasing customer value A Case Study of Bata
Detaily záznamu:Název: An Analysis of International Brand in increasing customer value A Case Study of Bata
Autor: Chotpuncharat, Thummaporn

Místo vydání:
Nakladatel/vydavatel: The University of The Thai Chamber of Commerce
Rok vydání: 2007

Počet stran:  
URI záznamu: http://hdl.handle.net/10563/27508
Chotpuncharat, Thummaporn 2007
Analysis of Operating Management's World Systems - Bata and Toyota
Detaily záznamu:Název: Analysis of Operating Management's World Systems - Bata and Toyota
Autor: Spurná, Leona

Místo vydání: Zlín
Nakladatel/vydavatel: Univerzita Tomáše Bati Ve Zlíně, Fakulta Managementu a Ekonomiky
Rok vydání: 2013

Počet stran:  
URI záznamu: http://hdl.handle.net/10563/27474
Spurná, Leona 2013
Analysis of Operating Management's World Systems - Ford, Bata and Toyota
Detaily záznamu:Název: Analysis of Operating Management's World Systems - Ford, Bata and Toyota
Autor: Spurná, Leona

Místo vydání: Zlín
Nakladatel/vydavatel: Univerzita Tomáše Bati Ve Zlíně, Fakulta Managementu a Ekonomiky
Rok vydání: 2011

Počet stran:  
URI záznamu: http://hdl.handle.net/10563/27472
Spurná, Leona 2011
Analysis of socially responsible behaviour of the company Baťa in 1945 - 1989.
Detaily záznamu:Název: Analysis of socially responsible behaviour of the company Baťa in 1945 - 1989.
Autor: Červenková, Iveta

Místo vydání: Zlín
Nakladatel/vydavatel: Univerzita Tomáše Bati Ve Zlíně, Fakulta Managementu a Ekonomiky
Rok vydání: 2011

Počet stran:  
URI záznamu: http://hdl.handle.net/10563/27470
Červenková, Iveta 2011
Analýza péče o zaměstnance ve společnosti Fatra, a.s. na základě komparace s péčí o zaměstnance ve společnosti Baťa, a.s. do roku 1945
Detaily záznamu:Název: Analýza péče o zaměstnance ve společnosti Fatra, a.s. na základě komparace s péčí o zaměstnance ve společnosti Baťa, a.s. do roku 1945
Autor: Chmelařová, Petra

Místo vydání:
Nakladatel/vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Rok vydání: 2014

Počet stran:  
URI záznamu: http://hdl.handle.net/10563/29267
Chmelařová, Petra 2014
Analýza služeb firmy Baťa a srovnání se současnou praxí
Detaily záznamu:Název: Analýza služeb firmy Baťa a srovnání se současnou praxí
Autor: Martynková, Ivona

Místo vydání: Olomouc
Nakladatel/vydavatel: Univerzita Palackého
Rok vydání: 2011

Počet stran:  
URI záznamu: http://hdl.handle.net/10563/35284
Martynková, Ivona 2011
Analýza významu značky pro firmu Baťa
Detaily záznamu:Název: Analýza významu značky pro firmu Baťa
Autor: Gromesová, Petra

Místo vydání: Olomouc
Nakladatel/vydavatel: Moravská vysoká škola Olomouc
Rok vydání: 2012

Počet stran:  
URI záznamu: http://hdl.handle.net/10563/35276
Gromesová, Petra 2012
Analýza časopisů vydávaných firmou Baťa v letech 1918 - 1945 a zhodnocení možností jejich využitelnosti pro školní a podnikové vzdělávání
Detaily záznamu:Název: Analýza časopisů vydávaných firmou Baťa v letech 1918 - 1945 a zhodnocení možností jejich využitelnosti pro školní a podnikové vzdělávání
Autor: Lovichová, Miroslava

Místo vydání: Olomouc
Nakladatel/vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Rok vydání: 2008

Počet stran:  
URI záznamu: http://hdl.handle.net/10563/35277
Lovichová, Miroslava 2008
Aplikace Baťovy soustavy řízení do moderní firmy
Detaily záznamu:Název: Aplikace Baťovy soustavy řízení do moderní firmy
Autor: Hofmanová, Jana

Místo vydání:
Nakladatel/vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Rok vydání: 2011

Počet stran:  
URI záznamu: http://hdl.handle.net/10563/18826
Hofmanová, Jana 2011
Architect Jiří Voženílek in Zlín
Detaily záznamu:Název: Architect Jiří Voženílek in Zlín
Autor: Svoboda, Jiří

Místo vydání: Brno
Nakladatel/vydavatel: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Rok vydání: 2010

Počet stran:  
URI záznamu: http://hdl.handle.net/10563/27509
Svoboda, Jiří 2010